СЕМЕЕН РАЗКОШ“ е поредица от филм, книга, семинари, които целят да поставят акцент върху свободното мислене и ограничаването на обществените стереотипи. Безспорно сме в задънена улица, когато изразим различно мнение от това на стадото. Или трябва да предадем себе си, или трябва да се примирим с изолацията.

Ако изберем първия вариант, къде отива достойнството ни?! Един път свели глава се обричаме на вечно покорство и мълчание. Вторият вариант също не е възможност – човек има нужда от комуникация.

Няма ли шанс да защитим тезата си, без да ставаме жертва на самотата?! Има. „СЕМЕЕН РАЗКОШ“ е именно такава платформа – идваш, споделяш какво мислиш и намираш приятели със сходни и различни позиции!

„СЕМЕЕН РАЗКОШ“ изследва българското семейство, истинската любов и живота заедно & поотделно – за приятелството, за подкрепата, за самотата и за липсата на спомени.